Mobile Events

Ønsker dere å lage et arrangement i deres egne lokaler, på konferanse eller på et annet sted?
Vi kan ta med oss det meste av våre øvelser dit dere ønsker =)

Ring så ser vi hva vi kan få til!!

Dynamic Events AS
Jerpåsveien 67
1383 Asker
Tel 66 90 46 46